Co je výkup podílu nemovitostí?

Poskytujeme specializovaný výkup nemovitostních podílů představující ideální řešení pro klienty, kteří čelí obtížným rodinným vztahům nebo neshodám ve spoluvlastnictví. Bez ohledu na důvod – ať už jde o komplikace ve vztazích, nesouhlas v rodině nebo naléhavou finanční potřebu – jsme tu, abychom vám poskytli rychlé a efektivní řešení. Nabízíme nejlepší cenu za váš podíl a vám tak umožňujeme zbavit se obtíží spojených s vlastnictvím a získat potřebné finanční prostředky.

Proč sjednat výkup vašeho podílu u nás?

Kontaktujte nás a společně nalezneme optimální možnosti pro výkup nemovitostních podílů. Na základě pečlivé analýzy vaší situace vám představíme individuální řešení a nabídneme transparentní cenu za výkup. K dalšímu kroku stačí jen vaše schválení. Po odsouhlasení provedeme výkup, a to bez starostí pro vás – podpisem smlouvy nám svěříte veškeré právní a administrativní úkony spojené s procesem výkupu. Vyplacení peněz probíhá rychle a efektivně. Během 24 hodin od podpisu kupní smlouvy vám převedeme finanční prostředky na váš účet nebo vám je vyplatíme v hotovosti. Vaše spokojenost a pohodlí jsou naším hlavním cílem.

Výhody

1.Rychlost a efektivita
Nabízíme rychlý proces výkupu, což umožňuje klientům získat potřebné finanční prostředky v co nejkratším čase.

2.Diskrétnost a profesionalita
Respektujeme citlivost situací našich klientů a zajišťujeme diskrétní a profesionální přístup po celou dobu procesu.

3.Transparentnost a nejlepší Cena
Klienti mohou očekávat transparentnost a férovou cenu za svůj nemovitostní podíl, což poskytuje jistotu spravedlivé transakce.

4.Kompletní Právní a administrativní Podpora
Zajišťujeme komplexní právní a administrativní řešení spojené s výkupem, čímž klienti eliminují zbytečné starosti.

Nejčastější otázky

Ano, je možné prodat svůj podíl na nemovitosti bez nutnosti získat souhlas ostatních spolumajitelů. Jejich souhlas bude vyžadován pouze v případě, že získáte tento podíl dědictvím nebo darem. V takovém případě mají ostatní spolumajitelé předkupní právo, a to pouze během prvních šesti měsíců od okamžiku, kdy jste se stali vlastníkem tohoto podílu.

Navíc není třeba získat souhlas spolumajitelů, pokud máte záměr převést svůj podíl na osobu blízkou, jako jsou děti, rodiče, manžel nebo manželka a podobně.

Ano, je možné prodat část svého spoluvlastnického podílu na nemovitosti. Nicméně je důležité si uvědomit, že čím menší část podílu prodáváte, tím více může být prodej omezen vzhledem k reálné ceně nemovitosti a stát se méně výhodným.

Ano, máte možnost prodat svůj spoluvlastnický podíl v exekuci buď třetí straně nebo svým spoluvlastníkům. Je však důležité jednat rychle, protože hrozí, že váš podíl bude prodán na veřejné dražbě, kde obvykle získáte pouze minimální částku. Vyvolávací cena začíná obvykle na dvou třetinách tržní hodnoty podílu, a k tomu ještě přicházejí vysoké dražební poplatky a exekutorské náklady. Proto je rychlý prodej jediným způsobem, jak zajistit spravedlivou cenu za váš podíl. Navíc, prodej spoluvlastnického podílu nemovitosti, který je zatížen hypotékou, dluhy nebo jinými právními problémy, není nemožný. Je však důležité zajistit, aby tyto problémy nezůstaly nedořešeny a prodej neprobíhal zbytečně pomalu, což by vás mohlo dostat do ještě závažnějších problémů.

Ano, v takovém případě mají ostatní spoluvlastníci nemovitosti právo na předkupní právo ke koupi vašeho podílu a to až po dobu šesti měsíců ode dne jeho získání. To znamená, že i když najdete zájemce o nákup, musíte nejprve nabídnout svůj podíl ostatním spoluvlastníkům za stejnou cenu. Je důležité však zmínit, že toto právo na předkupní právo neplatí, pokud máte záměr převést svůj podíl na osobu blízkou, jako jsou děti, rodiče, manžel nebo manželka a podobně.

Vykupujeme různé druhy podílů na nemovitostech z celého území České republiky. Velikost podílu, typ nemovitosti (dům, byt, chalupa, pozemek) a jeho stav, stejně jako otázky spojené s dluhy, dědictvím, exekucí, hypotékou nebo jinými právními problémy pro nás nejsou důležité a nemají vliv na naši schopnost nabídnout vám možnost prodeje svého podílu.

Obvykle obdržíte finanční prostředky do 48 hodin od podpisu prodejní smlouvy. Délka této doby však závisí na konkrétním případu. Například prodej spoluvlastnických podílů, které mají právní problémy, jako je exekuce, obvykle trvá déle.

Všechny kroky spojené s procesem výkupu, včetně analýzy situace, odhadu ceny, administrativních úkonů a právních formalit, pro vás zajišťujeme bezplatně. Až do okamžiku podpisu smlouvy neexistuje žádný závazek.